- 15%
- 10%
- 6%

Rg3 HSC: liều dùng 15-30 ngày

2.500.000₫

2.650.000₫

- 15%
- 12%
- 8%
- 5%

Royal g3 300: liều dùng 10 ngày

1.850.000₫

1.950.000₫