Khoa Dược có vai trò chủ chốt trong việc kiểm duyệt thuốc cho các viện/trung tâm/khoa/phòng trong bệnh viện; cũng nhự kiểm tra giám sát sử dụng thuốc an toàn hoặc chủ động phát hiện các vấn đề chưa hợp lý trong việc chỉ định thuốc của các y dược sĩ nhằm mang lại sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn và kinh tế. Khoa cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, pha chế những loại thuốc cần thiết nhằm phục vụ nhu cầu điều trị của các đơn vị. Khoa dược bao gồm các tổ làm việc chuyên biệt như: tổ cấp phát thuốc và tổ dược lâm sàng.

Tổng số 178 cán bộ nhân viên: trong đó: PGS.TS: 01, Tiến sĩ: 2, Thạc sĩ và DSCKI: 9, Dược sĩ đại học: 15, Dược sĩ cao đẳng: 04, Dược sĩ trung học: 142, Y công và các đối

nghien-cuu