Apoptosis là quá trình chết tế bào được lập trình. Quá trình này được quy định về mặt di truyền.

Vai trò đầu tiên dễ nhận thấy của apoptosis là quá trình phát triển trong tử cung. Nó giúp định hình các cơ quan và tạo ra mạng lưới phức tạp của các ngón tay, ngón chân ví dụ những chi tiết ở giữa các ngón tay của một bàn tay đang phát triển. Ở người lớn, quá trình tự chết theo chương trình được sử dụng để loại bỏ các tế bào đã bị hư hại không thể sửa chữa khỏi cơ thể. Apoptosis cũng đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa ung thư. Nếu vì lý do nào đó quá trình chết theo chương trình bị ngăn chặn, nó có thể dẫn đến sự phân chia tế bào không kiểm soát được và sau đó là sự phát triển của khối u.

Quá trình chết theo chương trình thường xảy ra trong các tế bào đã tồn tại trong cơ thể đủ lâu khiến chúng bị hao mòn và vì vậy chúng cần nhường chỗ cho các tế bào mới, đẹp. Khi điều đó không xảy ra, đó là ung thư. 

Ở các tế bào ung thư, cơ chế chết theo lập trình bị bất hoạt. Do đó, các khối u phát triển liên tục, liên tục theo cả 3 chiều. Dẫn đến khối u sau khi hình thành, có xu hướng tăng nhanh về kích thước. Vì vậy, việc kích hoạt lại cơ chế Apoptosis trên các tế bào ung thư sẽ hạn chế sự phát triển của khối u.

Hiện nay: Rg3 được chứng minh giúp kích hoạt cơ chế Apoptosis mạnh mẽ

Cảm ứng apoptosis là một trong những cơ chế hoạt động được nghiên cứu nhiều nhất của Rg3 trong các bệnh ung thư khác nhau

Tài liệu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1120576/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855670/#:~:text=Apoptosis%20in%20Cancer&text=The%20loss%20of%20apoptotic%20control,interfere%20with%20differentiation%20%5B2%5D.

nghien-cuu